Roadmap

Milestone: Ideje za prihodnost

No date set

13%

Number of tickets:
closed:
7
active:
46
Total:
53

Ideje, za katere ne vemo kdaj točno. In kdo. Če sploh.

Milestone: Naslednji mejnik

No date set

12%

Number of tickets:
closed:
17
active:
125
Total:
142

Odložišče za vse tickete, za katere smo se odločili, da jih želimo narediti, pa ni očitno kdaj. Iz njega črpamo tickete, ko se odločamo, kaj bomo naredili v naslednjem (še ne določenem) četrtletju.

Milestone: Trenutni mejnik

No date set

2%

Number of tickets:
closed:
2
active:
78
Total:
80

Vse kar želimo narediti sedaj, prvo.

Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap.