Ticket #1245 (new)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

Wifi povezava med cerkvama

Reported by: Jurijwifi Owned by:
Priority: normal Milestone: Naslednji mejnik
Component: projekt/slovenija Keywords:
Cc: Realization state: idea, wish
Related nodes: Effort: normal
Blocking: Privacy sensitive: no
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Povezava od moje hiše do Cerkve V Sveti Jurij ob Ščavnici, potem pa od te Cerkve do cerkve na Stari gori.
Koordinate posredovane po meilu Musti-ju.
Cerkve imajo gor polkne antene bi morale bit skrite za njimi, da se nazven ne vidijo, potem se na cerkvi mogoče kaka sektor antena.

Attachments

GregorSvJurijObScavnici2GHzLink5dBOmni.png (30.1 KB) - added by Musti 5 years ago.
Cakova2GHzCoverage5dBTP-Link.zip (349.5 KB) - added by Musti 5 years ago.
Odpri z Google Earth
StaraGora-SvJurijObScavnici2GHzLink5dBOmni.png (29.7 KB) - added by Musti 5 years ago.
SvJurijPokritost.png (640.1 KB) - added by Musti 5 years ago.

Change History

Changed 5 years ago by Musti

Changed 5 years ago by Musti

Odpri z Google Earth

Changed 5 years ago by Musti

Changed 5 years ago by Musti

comment:1 Changed 5 years ago by Musti

V priponki je izračun pokritosti za lokacije, odpre se .kml z Google earth:

  • Jurijwifi
  • Cerkev v Svetem Juriju ob Ščavnici
  • Cerkev v Stari gori

Povezava med cerkvama brez usmerjenih anten ni mogoča, priporočljiva uporaba 5GHz.

Izračuni so narejeni za 5dB 2.4GHz omni antene in 17dBm oddajno moč routerja, kar ustreza karakteristikam TP-Link wr741nd routerja z originalno anteno. Izgube signala zaradi objektov niso upoštevane. V postavitev sosednje točke mora biti načrtovana v področju zelene in rumene barve. V modrem področju je povezava še mogoča, vendar z izgubami.
comment:2 Changed 5 years ago by Musti

  • Component changed from ostalo to projekt/slovenija
  • Realization state set to idea, wish
Note: See TracTickets for help on using tickets.