Ticket #84 (closed: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 8 years ago

Postavitev točke na Merčnikovi ulici

Reported by: nejko Owned by: nejko
Priority: major Milestone:
Component: projekt/ljubljana Keywords:
Cc: Realization state: realization
Related nodes: mercnikova-1a Effort: normal
Blocking: Privacy sensitive: no
Blocked by: Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

Postavitev točke na Merčnikovi ulici (1A). Podatki:

Sosednje točke:

 • FRI (skoraj gotovo nimamo vidne povezave (vmes je cerkev in visoki bloki))
 • Glinška (ne vemo)
 • Gerbičeva (ne vemo)

Postavitev: na streho

Ožičenje: napeljava UTP in električnega kabla iz mansardnega stanovanja, kjer živim

Strojna oprema:

 • Naprava: MikroTik RB433AH
 • Arhitektura: Atheros AR71xx
 • Pomnilnik: 64 MB
 • Omrežni vmesniki: 3 x Ethernet, 1 x Wireless (kasneje 2 x)

Na točko sem že namestil OpenWRT po teh navodilih in je videti, kot da deluje.

Najprej bi bil zelo vesel, če bi lahko kdo podprl mojo arhitekturo (oz. to napravo) v image generatorju, da bi si potem zgeneriral "pravi" image, ki bi ga dal na napravo. Ko sem dajal gor "default" OpenWRT nisem spreminjal ničesar drugega, razen arhitekturo. Morda pa bo treba edino kako stvar glede omrežnih vmesnikov še skonfigurirati, da bo prav. Torej več o napravi na prej napisanem linku.

Ideja je povezati točko z usmerjeno anteno z eno izmed sosednjih točk (tvoriti nekakšen backbone), kar se doseže s uporabo enega radia. V naslednji fazi bi v prosto MiniPCI polje dodal dodatno brezžično kartico, na katero bi potem priklopil omni anteno in razširjal signal tukaj naokoli. Točka bi bila priklopljena direktno na internet (na kabelski modem), na ustreznem interfaceu pa bi imel skonfigurirano še svoje lokalno omrežje (torej točko bi hkrati uporabljal za svoj hišni usmerjevalnik/NAT napravo/požarni zid.

Potrebno bo iti na streho narediti eno serijo slik.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by kostko

 • Blocked by set to 85

comment:2 Changed 10 years ago by mitar

 • Status changed from new to assigned
 • Security sensitive unset
 • Owner set to nejko

comment:3 Changed 10 years ago by mitar

 • Status changed from assigned to closed
 • Resolution set to fixed

Mislim, da je to narejeno.

comment:4 Changed 10 years ago by mitar

Še komentar, do Glinške in Gerbičeve ni vidne povezave. Trenutno je na točki omni antena. Pa tudi končna konfiguracija točke je drugačna kot zgoraj v opisu, saj je namenjena le wlan ljubljana omrežju in ne tudi lokalnem omrežju.

comment:5 Changed 10 years ago by mitar

 • Keywords mercnikova-1a added

comment:6 Changed 9 years ago by mitar

 • Description modified (diff)

comment:7 Changed 9 years ago by mitar

 • Keywords mercnikova-1a removed
 • Related nodes set to mercnikova-1a

comment:8 Changed 8 years ago by mitar

 • Blocked by 85 deleted

comment:9 Changed 8 years ago by mitar

 • Component changed from točke to projekt/ljubljana

comment:10 Changed 8 years ago by mitar

 • Realization state set to realization
 • Privacy sensitive unset
Note: See TracTickets for help on using tickets.