Ticket #986 (closed: fixed)

Opened 8 years ago

Last modified 5 years ago

Pohorje - Razgledni stolp

Reported by: Musti Owned by:
Priority: major Milestone: 2014 Q1
Component: hrbtenica Keywords:
Cc: Realization state: coordination
Related nodes: Effort: normal
Blocking: 396 Privacy sensitive: no
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Napraviti teoretični plan za postavitev točke na Razglednem stolpu na Pohorju.

Predlagam:

  • Nanobridge 25dB proti Urbanu (montaža na severno stran, ne rabi bit na vrhu)
  • Rocket M5 + 17dB 90deg sektor v smeri 145 (proti dravskemu polju)(montaža na južno stran, čimvišje)
  • Rocketdish 30dB v Avstrijo (montaža na severno stran, ne rabi bit na vrhu)
  • 2.4GHz lokalni dostop (kjerkoli)

Najboljše bi bilo postaviti eno vodotesno elektro omarico 20x30x15cm v katero gre 2.4Ghz WiFi router, varovalke ipd. Od tam so potem razpeljani UTPji po potrebi.

Dobra ozemljitev je nujna.

Potrebno je stestirali link do Urbana.

Attachments

profili-rogla-stolp.PNG (15.0 KB) - added by s53sl 8 years ago.
Profili med Rogla-stolp in Urbanom ter smučiščem nad Mariborom
shema-povezav-stajerska-hribi.JPG (140.9 KB) - added by s53sl 8 years ago.
Shema možnih povezav - Štejerska hribi
stajerska-povezave.JPG (147.8 KB) - added by s53sl 7 years ago.
popravljena verzija
profil mbs-rogs.JPG (14.4 KB) - added by s53sl 7 years ago.
Profil Mariborski stolp - Stolp na Rogli

Change History

Changed 8 years ago by s53sl

Profili med Rogla-stolp in Urbanom ter smučiščem nad Mariborom

comment:1 Changed 8 years ago by s53sl

Natančna lokacija stolpa na Rogli:
46°27'23.52"N
15°20'45.10"E

Last edited 7 years ago by s53sl (previous) (diff)

comment:2 follow-up: ↓ 3 Changed 8 years ago by Musti

Ta linija ne bo šla. Iz Slatine pa komot naredimo link. s53sl, gre iz slatine k tebi na vikend?

comment:3 in reply to: ↑ 2 Changed 8 years ago by s53sl

Replying to Musti:

Ta linija ne bo šla. Iz Slatine pa komot naredimo link. s53sl, gre iz slatine k tebi na vikend?

Ne, nebi šlo, smo prenizko. So 200m višji hribi vmes.
Bi pa šlo preko Boča, ker je ravno nekako v tej smeri.
Bom pripel tudi shemo možnih povezav.

Changed 8 years ago by s53sl

Shema možnih povezav - Štejerska hribi

comment:4 Changed 8 years ago by s53sl

Možna naj bi bila tudi povezava vikenda preko točke Pohorje-S55UMX

comment:5 Changed 8 years ago by Musti

Shema ni veljavna, S55UMX nima odprte linije zaradi dreves proti jugu, niti proti slatini.

comment:6 Changed 8 years ago by Musti

  • Blocking set to 396

(In #396) Oprema za povezavo, Rocketdish30dB je že na zalogi, povezava se bo vzpostavila, ko uredimo točko na Pohorje Stolp. Na avstrijski strani bo antena kmalu postavljena in obrnjena k nam.

comment:7 Changed 7 years ago by mitar

  • Milestone set to 2012 Q2

comment:8 Changed 7 years ago by s53sl

Torej, da ne bo pomote, ta stolp, katerega je Musti predlagal stoji na Mariborskem pohorju. Nahaja se nad hotelom "Aparthotel Pohorje".

Koordinate:

46°30'43.17"N
15°33'56.83"E

http://shrani.si/f/40/MT/495Sr9mO/img1241mariborpohorjeraz.jpg

comment:9 Changed 7 years ago by s53sl

Torej popravljam shemo možnih povezav in dodajam profil stolp na Rogli-Mariborski stolp.

Changed 7 years ago by s53sl

popravljena verzija

Changed 7 years ago by s53sl

Profil Mariborski stolp - Stolp na Rogli

comment:10 Changed 7 years ago by Musti

Profil proti rogli ima zelo omejeno Fresnel cono, kar lahko pomeni da bo kvaliteta linka zelo slaba. Je potrebno preizkusiti.

comment:11 Changed 5 years ago by Musti

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Točke so postavljene, stolp se povezuje z Avstrijo, Urbanom, več povezav v center MB in proti dravskemu polju.

Note: See TracTickets for help on using tickets.