wiki:NaWikipedijo/BSSID
Last modified 10 years ago Last modified on 03/15/09 16:09:56

BSSID

BSSID (basic service set identifier) določa osnovno enoto WiFi omrežij (BSS, basic service set) iz stališča samega protokola, tako da se omrežja lahko razlikujejo/ločijo tudi, v kolikor imajo enak SSID. Je 48-bitna vrednost, ki se jo ponavadi zapisuje v enaki obliki kot MAC naslove, saj ima tudi podobno vlogo.

V primeru wlan ljubljana omrežja je želja ravno obratna - da so vse točke, ki sodelujejo v omrežju, del tega istega omrežja, zato nastavljamo BSSID na enako vrednost (02:CA:FF:EE:BA:BE) in s tem z vsemi točkami tvorimo eno omrežje, en BSS.

V kolikor BSSID ni fiksno nastavljen na točki, točka ob vklopu pogleda, če je v njeni bližini kakšna druga točka z enakim SSID in v kolikor je, prevzame njen BSSID. Če takšnega točke ne opazi, si nastavi naključen BSSID. Posledica tega je, da lahko v primeru nenastavljenih fiksnih BSSID v določenih situacijah pride do razdelitve omrežja na več delov, saj lahko določene skupine točk, ki so izgubile stik s preostalim delom omrežja, kakor tudi kdaj izgubile električno napajanje, izberejo drugačen BSSID kot preostanek omrežja.