wiki:NaWikipedijo/DHCP
Last modified 9 years ago Last modified on 01/14/10 01:07:26

DHCP

DHCP (dynamic host configuration protocol) je protokol, ki omogoča napravi priključeni v omrežje avtomatsko pridobitev konfiguracijskih podatkov potrebnih za delovanje v omrežju. Recimo tako lahko pridobi svoj IP naslov in naslov DNS strežnika v omrežju, brez da bi skrbnik naprave moral te nastavitve sam nastaviti. Tako se priključitev naprave v omrežje zelo poenostavi, prav tako pa je tudi vzdrževanje omrežja, ki uporablja DHCP, enostavnejše.

V wlan ljubljana omrežju uporabljamo DHCP za konfiguracijo naprav, ki se priklopijo nanj, v kolikor že nimajo svoje konfiguracije. Uporabnikom teh naprav se zatem prikaže pozdravna stran omrežja, preden lahko začno uporabljati omrežje.