wiki:NaWikipedijo/DNSStreznik
Last modified 10 years ago Last modified on 03/15/09 15:57:21

DNS strežnik

Je strežnik oziroma storitev na njem, ki omogoča DNS. Ta strežnik drugi računalniki v omrežju kontaktirajo, ko želijo preslikati ime nekega drugega računalnika v njegov IP naslov.