wiki:NaWikipedijo/IP
Last modified 9 years ago Last modified on 05/22/10 10:09:11

IP

IP (Internet protocol) je protokol, ki se najpogosteje uporablja za komunikacijo med napravami v računalniških omrežjih, kot je tudi globalno Internet omrežje.

Trenutno je najbolj razširjena IPv4 verzija protokola, počasi pa stopa v veljavo tudi naslednja generacija tega protokola, IPv6, ki omogoča predvsem veliko večji naslovni prostor, tako da lahko imajo res vse naprave priključene vanj svoj globalen (unikaten) naslov in si jim ga ni potrebno deliti s pomočjo NATa. S tem se omogoči lažja izmenjava podatkov in storitev med vsemi priključenimi v omrežje, saj se vse naprave obravnava kot enakovredne.

Uporabljamo ga tudi v wlan ljubljana omrežju in sicer IPv4 verzijo in zato večinoma mislimo na to verzijo, ko govorimo o IP protokolu in IP naslovih.