wiki:NaWikipedijo/MACNaslov
Last modified 9 years ago Last modified on 03/15/2009 04:20:37 PM

MAC naslov

MAC (media access control) naslov je 48-bitna vrednost, ki se v računalniških omrežjih (na lokalnem nivoju) uporablja za identifikacijo omrežnih naprav in s tem naslavljanjem paketkov. V večini primerov enolično določa omrežno napravo, saj je po privzetem nastavljen s strani proizvajalca.