wiki:NaWikipedijo/MTU
Last modified 10 years ago Last modified on 04/24/09 11:54:22

MTU

MTU (maximum transmission unit) je največja velikost paketka, ki se lahko naenkrat, v enem kosu, prenese po danem omrežju. V kolikor se želi poslati po omrežju večji paketek, se mora ta razbiti v manjše paketke ustrezne velikosti (glede na MTU).

Problem nastane, če je omrežje sestavljeno iz več podomrežij, ki imajo različne MTU. Takrat se mora pri prehodu iz podomrežja z večjim MTU na podomrežje z manjšim MTU paketek razbiti v več manjših paketkov in ker vsako pošiljanje paketka vsebuje tudi režijske podatke za samo pošiljanje, se izkoriščenost omrežja zato zmanjša (še posebej, ker so ponavadi razlike v MTU podomrežij male in se tako nov paketek pošlje z le malo podatkov napram režijskim podatkom). Še bolj se ta problem razbijanja paketkov pozna pri omrežjih z večjo stopnjo nepravilno (ali sploh ne) prenešenih paketkov, ki se jih mora ponovno pošiljati, kot je recimo brezžično omrežje, saj povečanje števila paketkov pomeni tudi povečanje števila paketkov, ki se lahko nepravilno (ali sploh ne) prenesejo po omrežju, kar zaradi vseh potrebnih ponovitev pošiljanja in režijskih podatkov za to še dodatno zmanjša prepustnost omrežja.

Ker je wlan ljubljana omrežje v osnovi sestavljeno iz kopice podomrežij vsake točke in tudi omrežij, preko katerih se tvorijo VPN povezave, je usklajenost MTU pomembna za kvalitetno delovanje omrežja.