wiki:NaWikipedijo/NAT
Last modified 9 years ago Last modified on 05/22/10 10:06:05

NAT

NAT (network address translation) je preslikovanje IP naslovov med seboj, ki se najbolj pogosto uporablja za preslikovanje lokalih IP naslovov v globalni IP naslov, ki tako omogoča, da naprave z lokalnimi IP naslovi (ki so med seboj enaki v različnih lokalnih omrežjih) dostopajo in komunicirajo z napravami z globalnimi (unikatnimi) IP naslovi, recimo napravami v Internet omrežju. Na takšen način si naprave v lokalnih omrežjih delijo skupni globalni IP naslov.

Slabost (v splošnem) tega je, da do naprav v lokalnem omrežju ne morejo direktno dostopati druge naprave iz globalnega omrežja. Uporablja pa se predvsem zaradi (relativne) majhnosti naslovnega prostora IPv4 verzije IP protokola, ki se tako s takšnim preslikovanjem navidezno poveča. Ta problem se bo odpravil z IPv6 verzijo IP protokola.