wiki:NaWikipedijo/SerijskiPort
Last modified 9 years ago Last modified on 07/22/10 00:24:20

Serijski vmesnik

Routerji? imajo pogosto dostopen serijski port, kjer je možno dostopati direktno do konzole routerja? in ne preko kakšne mrežne povezave, tako da je možno delati na routerju? tudi takrat, ko njegovo mreženje še ni vzpostavljeno oziroma v primeru, da ne deluje (pravilno). Torej uporabljajo se za reševanje situacij, kjer se nekaj pokvari z delovanjem routerja? oziroma njegovega firmwarea in tega ni mogoče popraviti preko mrežne povezave.

Ti serijski porti so se uporabljali v času razvoja routerjev? in niso namenjeni končnim uporabnikom, tako da niso dostopni preko konektorjev na samem ohišju. Zato je za dostop potrebno odpreti ohišje routerja? in tudi sam port najti.

Položaj in same lastnosti serijskega porta so različne od routerja? do routerja?, a v splošnem je skupno, da je potrebna sprememba napetosti signalov takšnega porta (ki delujejo največkrat na interni napetosti routerja?, to je 3.3 V) v standardne napetosti RS232 porta, ki se lahko potem uporabi za standardno povezavo z računalnikom. Za to se lahko uporabi že narejen kabel, ki te napetosti prilagodi, ali pa se ga izdela?.

Več