wiki:NaWikipedijo/Watchdog
Last modified 9 years ago Last modified on 07/21/10 19:57:13

Watchdog

Watchdog je program, ki teče na routerju? in v sodelovanju z operacijskim sistemom skrbi, da router? deluje pravilno. To v najosnovnejši obliki počne tako, da redno sporoča operacijskemu sistemu, da (sam) deluje (pravilno). V kolikor se zaradi kakršnegakoli razloga zgodi, da s svojim delovanjem (obveščanja operacijskega sistema) nepričakovano preneha (kar ponavadi kaže na neko nepravilno delovanje routerja?), operacijski sistem reboota router?.

Možne so tudi bolj kompleksne različice programa, ki preverjajo še druge načine pravilnega oziroma zaželjenega delovanja routerja? in v primeru zaznane napake ne sporočijo ničesar operacijskemu sistemu, ki zato sistem reboota.

Prav tako je watchdog lahko neodvisen sistem (in ne program znotraj sistema), ki nadzoruje delovanje želenega sistema, in ima podobno vlogo.

Več