wiki:Navodila/IzobrazevalnaVzpostavitev
Last modified 7 years ago Last modified on 04/01/12 15:32:27

Izobraževalna vzpostavitev točke wlan slovenija

Za uporabo v izobraževalne namene na delavnicah smo pripravili nekoliko zahtevnejši postopek vzpostavitve točk wlan slovenija, skozi katerega predstavimo osnovne funkcije konfiguracijskih datotek na firmwaru openwrt, uporabo mehanizmov za oddaljen dostop preko terminala telnet, ssh in namestitev paketov z orodjem opkg.

Navodila za izobraževalne in odpravljanje napak prikazanih v sistemu nodewatcher namene so na voljo za sledeče brezžične usmerjevalnike: