wiki:OOmrezju/Filozofija
Last modified 4 years ago Last modified on 02/24/15 01:32:06

Osnovna načela oziroma ideje

Nikoli popoln seznam, brez določenega vrstnega reda, gre pa nekako takole:

 • Verjamemo, da je prost dostop do znanja in informacij temeljna pravica in dobrina, ki jo moramo negovati in vzpodbujati. Za to je nevtralnost Interneta pogoj.
 • Svoboda strpnega govora in izražanja, deljenja znanja in informacij, je pravica vsakogar. Zato razumemo tudi nujnost necenzuriranosti in možnosti zasebnosti pri dostopu ali deljenju znanja in informacij.
 • Hkrati verjamemo tudi v odprt razvoj in delovanje, prost dostop do informacij o delovanju in načrtovanju, do ugotovitev ter znanja, ki se pri razvoju omrežja pridobi. Vsakdo si lahko ogleda, kako poteka rast omrežja in kakšna je koda. Tudi skupnostne spletne strani so zasnovane kot wiki, kjer so na voljo vse informacije o omrežju, idejah in odločitvah, pa tudi znanje, ki se je v tem času nabralo, in še več. Hkrati je mogoč vpogled v samo delovanje omrežja, in sicer skozi bazo točk. Vsakdo se lahko omrežju tudi pridruži.
 • Prosta in odprta koda ter Creative Commons licence so dober začetek, upamo pa, da enkrat več ne bodo potrebni, saj bo vse znanje in informacije na voljo vsem.
 • Prav tako verjamemo v lokalen razvoj in delovanje, torej tehnološki razvoj po načelih primerne tehnologije.
 • Tehnologija naj bo največ tako zahtevna, kot je nujno potrebno za kvalitetno uporabo brez stresa, a hkrati ne manj. Predvsem ne na račun varnosti, stabilnosti in vzdržljivosti.
 • Če zna tehnologija kaj narediti sama, naj to tudi naredi. Zato jo tudi imamo. Pa čeprav to pomeni, da se mora strokovnjak občasno ukvarjati z rutinskimi opravili, da tehnologijo pripelje do te stopnje.
 • Tehnologija naj pomaga izboljšati kvaliteto življenja vseh in sodeluje v lepoti in harmoniji narave.
 • Nismo zadovoljni s povprečnostjo, ampak želimo le najboljšo kodo ter najboljše izdelke in rezultate.
 • Omrežje je namenjeno vsem. Tehnično izkušeni pomagajo manj izkušenim pri uporabi omrežja oziroma pri takšnem prilagajanju omrežja, da za njegovo uporabo več ni (tehničnih) ovir. Stremimo k temu, da ni treba biti strokovnjak, da bi lahko uporabljal ali sodeloval pri omrežju.
 • Ni pomembno kdo si, katero valovno dolžino svetlobe tvoja koža odbija, s katerimi genitalijami si se rodil/a, kateri spol živiš, v katerem poljubnem poligonu si se rodil/a/živiš in kako velika je številka v bazi tvoje banke. Pomembno je, da si odprt/a, strpen/a in želiš nekako prispevati k omrežju. Četudi le kot uporabnik.
 • Ni pomembno kako prispevaš. Vsakdo lahko prispeva na svoj način. Konstruktivno in z namenom pomagati.
 • Če je zabavno, je dobro. Seveda do mej svobode drugih.
 • Trudimo se biti organizirani čimbolj horizontalno, kjer se skupne odločitve sklepajo konsenzualno skozi konstruktivno debato in argumente. Vendar razumemo, da je kdaj potrebno narediti težke odločitve, a upamo da zaupanje ne bo zlorabljeno. Poskušamo eden drugega držati odgovornega.
 • Kot zavarovanje omrežje mora biti vedno forkabilno, brez kakšnih patentov, ki bi to preprečevali. Na tehničnem nivoju omrežje zahteva popoln konsenz, ker se lahko nezadovoljni v vsakem trenutku odločijo več ne sodelovati, s čimer izgubi omrežje kot celota.
 • Spremo se le takrat, ko mislimo, da je kakšna rešitev boljša za omrežje od kakšne druge in po argumentirani razpravi brez zamer sprejmemo boljšo rešitev brez osebnih zamer. Ni pomembno namreč, čigav je bil predlog izbrane rešitve oziroma čigav ni bil, saj je rešitev od omrežja in ne od posameznika. Prav tako, če komu ni všeč predlog, to še ne pomeni, da mu predlagatelj/ica prav tako ni všeč. Predlagatelj/ica ni svoj predlog.
 • Med seboj se kritično opozarjamo na napake, tako da se lahko vsi kaj novega naučimo in izboljšamo. Vsi se kdaj zmotimo. Tvoja napaka nisi ti.
 • Želimo si povezovati vsakega in vse z brezžičnim omrežjem. Uživamo v mreženju na vse možne načine, s spoznavanjem novih oseb, novih tehnologij in novih omrežij, ki jih kombiniramo na nove in izvirne načine.
 • Naša želja je, da bi se omrežje čimbolj uporabljalo na načine, ki si jih trenutno še ne moremo niti zamisliti, da bi zaživelo in dobilo svoje življenje, da bi raslo kar samo in da bi bilo preprosto cool.
 • Povezljivost (connectivity) na omrežje (torej tudi pokritost s signalom) ima prednost pred hitrostjo prenosa podatkov po omrežju, saj povezljivost povečuje možnost dostopa.
 • Če omrežje kadarkoli postane stara inštitucija, ki poskuša ohranjati svojo preteklost in spregleduje nove ideje, ki jih samo bodoče generacije lahko vidijo, pustimo omrežje umreti, da nastane prostor za nova omrežja, da zaživijo. Za voljo lastnih principov in za korist vseh.
 • Da se preprečijo velike izgube v primeru, da omrežje umre zaradi kateregakoli razloga, proaktivno delujemo na decentralizaciji vsega narejenega, sodelujemo z obstoječimi omrežji in aktivno spodbujamo nastanek novih omrežij. Imejmo načrt, kdo bo prevzel podatke, druga sredstva in skupno dobro, ki je nastalo tekom življenja omrežja.
 • Nikoli nas ne sme biti sram prevzemati dobre ideje v omrežje in ponosni smo, če kdo uporabi kakšno idejo iz omrežja.
 • Smo v osnovi prijazni in razumni, brez skritih agend.

This page is available also in other languages, so please keep the content in sync if changing any of them:

TOC(OOmrezju/Filozofija/*, titleindex, noheading, inline, depth=0)?