wiki:OOmrezju/Filozofija/Hrvatski
Last modified 5 years ago Last modified on 12/30/13 19:14:16

Osnovna načela i ideje

 • Slobodan pristup znanju i informacijama pravo je svake osobe i treba ga poticati i čuvati. To je temeljni uvjet bez kojeg nema daljnjeg napretka.
 • Svaki čovjek ima pravo na slobodu govora i izražavanja i pravo na dijeljenje i razmjenu znanja i informacija. Stoga i mi shvaćamo nužnost slobodnog i necenzuriranog izražavanja i prava na privatnost u pristupu i razmjeni znanja i informacija.
 • Vjerujemo u otvoreni razvoj i djelovanje, slobodan pristup informacijama koje se tiču planiranja i razvoja te u primjenu znanja stečenog razvojem mreže. Svatko vrlo lako može pratiti razvoj mreže i pristupiti kodu. Naime, mrežna je stranica osmišljena kao wiki stranica na kojoj se mogu pronaći sve informacije o mreži, idejama i aktivnostima, znanje koje smo skupili tijekom razvoja mreže i mnogo više. Rast i razvoj mreže moguće je pratiti uvidom u bazu pristupnih točkaka. Također, svatko može postati dijelom mreže i uključiti se u projekt.
 • Potičemo upotrebu slobodnog otvorenog softvera i Creative Commons licencije, s nadom da će u budućnosti svo znanje i sve informacije biti dostupne svima.
 • Vjerujemo u razvoj lokalne zajednice zbog čega u radu koristimo energetski učinkovite i ekološki prihvatljive tehnologije koje služe interesima lokalne zajednice i nad kojima ista ima nadzor.
 • Korištena bi tehnologija trebala biti što jednostavnija kako bi se lakše postigla kvaliteta i umanjio ili u potpunosti uklonio stres, no istodobno jednostavnost ne bi smjela ugroziti sigurnost i stabilnost mreže.
 • Automatizacija je jedan od trendova, tj. imperativa suvremenog informacijskog društva pa se ista provodi kad god je i gdje god je to moguće. Stoga je i u ovom projektu automatizacija nešto čemu težimo.
 • Tehnologiju bi trebalo koristiti sa svrhom poboljšanja kvalitete života, ali i čuvanja prirode i njezinih resursa.
 • Cilj je projekta neprestano težiti savršenstvu, tj. ne zadovoljavati se osrednjim rješenjima.
 • Mreža je otvorena za sve. Iskusniji članovi pomažu onima s manje iskustva kako bi se uklonile sve (tehničke) prepreke. Projekt nastoji uključiti svakoga bez obzira na njezinu ili njegovu razinu iskustva u radu s tehnologijom.
 • Jedini uvjet jest da je osoba otvorena, tolerantna i da želi doprinijeti i pomoći razvoju mreže, čak i kao “obični” korisnik.
 • Nije važno na koji način osoba doprinosi projektu; svatko može pomoći u skladu sa svojim interesima i mogućnostima i na svoj način.
 • Podržavamo opuštenost, neformalnost, šalu i zabavu, sve dok one ne vrijeđaju osjećaje i slobodu drugih.
 • Projekt “Otvorena mreža” podrazumijeva nehijerarhijski organiziranu zajednicu u kojoj se odluke i rješenja donose konstruktivnom i argumentiranom raspravom i konsenzusom. Prednost imaju argumenti i prijedlozi volontera koji su aktivnije uključeni u projekt. Ipak, oni ne smiju iskorištavati tu prednost budući da mreža, na tehničkoj razini, ovisi o svakoj osobi - ukoliko netko nije zadovoljan može odlučiti napustiti projekt čime se ugrožava cjelovitost i učinkovitost mreže.
 • Ukoliko se, uz određene argumente, neko novo rješenje pokaže boljim za mrežu od već postojećeg, ono se prihvaća i implementira. Nije važno na čiji je prijedlog rješenje odabrano i usvojeno jer se ono odnosi na mrežu, a ne na osobu. Također, ukoliko se netko ne slaže s odabranim rješenjem, to ne znači da je u sukobu s osobom koja ih je ponudila. Potrebno je razlikovati i odvojiti odobu od prijedloga/rješenja.
 • Nužno je da si međusobno ukazujemo na propuste i pogreške kako bismo učili i napredovali. Pritom treba biti svjestan da svatko može pogriješiti, ali i moći razlikovati i odvojiti osobu od učinjene pogreške.
 • Volonteri ovog projekta su drage i razumne osobe i sve što rade, rade bez skrivenih namjera i motiva.
 • Namjera nam je bežično povezati i gradska i ruralna područja. Zadovoljstvo nam je širiti postojeću mrežu, upoznavati nove ljude, nove tehnologije i sudjelovati u izgradnji novih mreža.
 • Naša je želja da mreža raste, da se razvija, da nađe svoju primjenu u različitim područjima i da se koristi na različite načine.
 • Prioritet nije brzina podatkovnog prometa već dodavanje i povezivanje točaka, odnosno širenje područja pokrivenog mrežom s ciljem povećanja njezine dostupnosti.

This page is available also in other languages, so please keep the content in sync if changing any of them:

TOC(OOmrezju/Filozofija*, titleindex, noheading, inline, depth=0)?