wiki:OOmrezju/Podoba/Prosojnice
Last modified 6 years ago Last modified on 06/23/13 11:48:15

Prosojnice

Uradne prosojnice wlan slovenija omrežja temeljijo na LaTeX razširitvi Beamer, zato je za ustvarjanje predstavitev potrebna namestitev le-teh (najlažje preko paketov, na Windowsu pa MiKTeX sistem), nato pa si je potrebno namestiti Beamer temo. V bistvu gre v tem primeru za navadno kopiranje datotek, vendar se cilj kopiranja razlikuje od sistema do sistema:

  • Ubuntu: ~/.texmf-var/
  • Mac OS X: ~/Library/texmf/ ali ~/.texmf-var/
  • Windows: MiKTeX navodila

Za namestitev teme si iz razvojnega repozitorija prenesemo posnetek vsebine v obliki Zip arhiva. Iz arhiva vsebino /theme/beamer/ direktorija prenesemo v zgoraj navedeni direktorij na sistemu (po možnosti tako, da ne povozimo kakšnih datotek, ki tam že so). Če je tema pravilno nameščena, bi morala sedaj obstajati datoteka tex/latex/beamer/themes/theme/beamerthemewlansi.sty (relativno na svoj TeX direktorij).

Po namestitvi je mogoče potrebno osvežiti seznam TeX datotek z ukazom mktexlsr, texhash ali texconfig rehash oziroma preko vmesnika v MiKTeXu:

$ mktexlsr

V opisanih ukazih se uporablja enak način zapisa ukazov, kot je opisan v navodilih za SSH dostop?, predvsem da znak $ le označuje ukaz, ki ga je potrebno izvesti v konzoli? in ni del samega ukaza.

Arhiv vsebuje tudi izvorno kodo preproste prezentacije (sample/wlansi_beamer_template.tex), v kateri je prikazano vse, kar je potrebno o LaTeX-u in Beamer-ju vedeti za sestavo preproste prezentacije. Datoteko se prevede v PDF dokument z ukazom:

$ pdflatex wlansi_beamer_template.tex

Uspešno izvršen ukaz zgenerira datoteko wlansi_beamer_template.pdf, ki je samostojna (ne potrebujemo več izvornih datotek) in jo lahko prikažemo z enim izmed mnogih PDF prikazovalnikov.

Po korakih

Ubuntu/Mint/Debian

Različne prosojnice so v različnih branchih repozitorija. Slovenske prosojnice za delavnice so recimo workshop-sl:

export MAPA=~/wlansi-predstavitev
mkdir $MAPA
cd $MAPA
git clone https://github.com/wlanslovenija/slides-template.git
cd slides-template
if [ ! -d ~/.texmf-var ]; then mkdir ~/.texmf-var; fi;
cp -r theme/beamer/* ~/.texmf-var/
sudo apt-get install cm-super
cd $MAPA
git clone https://github.com/wlanslovenija/slides.git -b workshop-sl
cd slides
make

Če se pojavijo errorji, javi, da popravimo navodila. Zagotovo dela po namestitvi:

sudo apt-get install texlive-full

vendar bo nameščenih za skoraj 1GB paketov.

Attachments