wiki:OOmrezju/SkupnoOmrezje
Last modified 6 years ago Last modified on 02/10/13 12:08:43

Skupno omrežje

Želimo si, da bi se ideje, koncepti, znanje in tehnologija, ki jo razvijamo v wlan ljubljana omrežju uporabljala tudi širše po Sloveniji. Prav tako si želimo vsa takšna in podobna omrežja povezati v skupno omrežje, ki bi združevalo brezžična (in mogoče žična in navidezna in vsa ostala), ki so in še bodo.

Želja je tudi, da imamo čimbolj enotne stvari, zaradi lažje prepoznavnosti, manjšega podvajanja dela in preprosto zato, da sodelujemo. Seveda v okviru možnosti in zmožnosti.

Idejno

Osnovno vodilo skupnega omrežja je sodelovanje. Sodelovanje, ki združuje vso pestrost in raznolikost pristopov k brezžičnim in tudi drugim omrežjem.

Tako bi kot osrednjo skupno idejno točko imeli odprtost skupnega omrežja kot tisto, kar omogoča takšno sodelovanje med vsemi, ki to omrežje tvorijo: projekti, podomrežji, uporabniki in vsemi ostalimi. Odprtost v najširšem smislu, predvsem pa:

 • odprtost dostopa do vsebin, storitev in omrežja samega
 • odprtost ponujanja vsebin, storitev in omrežja samega
 • odprtost naprav in tehnologij v omrežju, da se lahko vsak priključi in sodeluje v omrežju s svojo napravo in tehnologijo, zaradi uporabe odprtih standardov in odprtih nastavitev

(Seveda vse to v mejah zagotavljanja te odprtosti vsem, torej odprtost je omejena z odprtostjo drugih.)

Odprtost omogoča tako sodelovanje pri gradnji skupnega omrežja kot tudi pri delovanju v tem skupnem omrežju z vsebinami in storitvami ter dostopanju do njih.

Tehnično

Možnosti:

 • Združen in skupni IP range (za dodeljevanje IPjev bi skrbel nodewatcher?). S tem tudi skupne storitve in vsebine.
 • Skupni (interni) DNS.
 • Skupen sistem za načrtovanje, postavljanje in vzdrževanje omrežja – nodewatcher.
 • Skupen sistem uporabnikov (da ni potrebno na vseh straneh se znova in znova registrirati).
 • Projekti imajo lahko potem stran kot poddomeno skupne krovne strani.
 • Skupna krovna stran bi imela povezave na vse sodelujoče projekte in bi lahko bila agregator blogov in drugih vsebin sodelujočih omrežij. Če bi vsi uporabljali nodewatcher, bi se lahko tudi podatki o točkah tam prikazovali, recimo zemljevid.
 • Možnost skupnih ostalih podpornih tehnologij in stvari (strežniki, prehodi ...).
 • Skupni iskalniki po vsebinah in storitvah v omrežju in druge podobne storitve omrežja.
 • Med projekti naredimo medsebojne povezave na spletnih straneh in se jasno opredelimo kot del tega skupnega omrežja.

Ime

Kot domeno za skupno omrežje smo izbrali https://wlan-si.net/. Ime skupnega omrežja bi bilo tako lahko wlan slovenija.

Grafična podoba

Skupen logotip, v katerega se lahko enostavno doda ime sodelujočega projekta. Ali pa se doda k obstoječemu logotipu.

V delu. #695

Trenutni predlog:

wlan-si predlog - lukacu

Več