wiki:Oprema
Last modified 3 years ago Last modified on 09/19/2016 09:27:38 PM

Omrežna oprema

Ker se želi omrežje wlan slovenija razširiti, je omrežje sestavljeno iz pretežno široko dostopne omrežne opreme. V bazi točk vodimo tudi statistiko uporabljene opreme, kjer je moč razbrati, katera oprema je preizkušena in kolikšen delež omrežja sestavlja. Seveda se v omrežju lahko uporablja tudi oprema, katere še nimamo v bazi točk oziroma za katero še nimamo zgrajenega samodejnega ustvarjanja programske opreme?, vendar mora biti ta oprema podprta bodisi v operacijskemu sistemu OpenWrt bodisi mora biti sposobna poznati določene usmerjevalne protokole?. Če ste v dvomih, nas kontaktirajte.

V omrežju se največ uporablja oprema v obliki usmerjevalnika, ki vključuje tako Wifi vmesnik z anteno (oziroma antenami) kot tudi Ethernet vmesnik. Takšna zasnova opreme omogoča hitro vzpostavitev, saj zadošča le slediti navodilom.