wiki:Projekti/Steverjan
Last modified 8 years ago Last modified on 07/26/2011 11:42:20 AM

Števerjan

Projekt v Števerjanu.

Kontaktni osebi sta Aljoša, aljosa@wlan-si.net, in Igor, igors@wlan-si.net.

Odprti ticketi

Sledijo odprti ticketi za ta projekt. Če najdeš kaj, kar bi te zanimalo (da se kaj naučiš) oziroma kjer bi lahko pomagal/a, se kar javi (lahko kar v ticketu pustiš kakšen komentar, ali dodaš svoje uporabniško ime v Cc polje).

Ticket Summary Related nodes Blocked by
No tickets found