wiki:Tocke/Ljudmila
Last modified 9 years ago Last modified on 07/26/2010 04:52:37 PM

Ljudmila

Ljubljanski laboratorij za digitalne medije, Ljudmila, je povezana v wlan ljubljana omrežje z dvema točkama postavljenima v njenih prostorih 26. 4. 2010, seveda pa omrežje sega tudi navzven.

Več