wiki:Tocke/MetelkovaMesto
Last modified 9 years ago Last modified on 07/26/2010 04:50:51 PM

Metelkova mesto

Avtonomni kulturni center Metelkova mesto je od 5. 6. 2010 pokrita z dvema točkama wlan ljubljana omrežja, kjer ena služi za povezljivost v smeri tovarne Rog, druga pa pokriva dvorišče.

Točka 01 Točka 02 Razgled 01 Razgled 02 Razgled 03 Razgled 04 Razgled 05 Razgled 06 Razgled 07 Razgled 08 Razgled 09 Razgled 10 Razgled 11 Razgled 12 Razgled 13 Razgled 14 Razgled 15 Razgled 16

Več

Utrinki s postavljanja točk

Postavljanje 01 Postavljanje 02 Postavljanje 03 Postavljanje 04 Postavljanje 05 Postavljanje 06 Postavljanje 07 Postavljanje 08

Attachments