wiki:Tocke/Rozmanova-2
Last modified 9 years ago Last modified on 07/26/2010 04:55:55 PM

Rozmanova 2

Postavljeni sta dve točki, kjer prva kaže proti zahodu, druga pa proti severu. Druga točka je pritrjena z magneti na kovinsko okensko polico.

001 002 003 004

Več

Attachments