wiki:Tocke/TovarnaRog
Last modified 9 years ago Last modified on 07/26/2010 04:52:56 PM

Tovarna Rog

Prostori tovarne Rog na Trubarjevi 72 so pokriti z več točkami wlan ljubljana omrežja s čimer se omogoča dostop do wlan ljubljana omrežja začasnim uporabnikom in uporabnicam prostorov ter okoliškim prebivalcem in prebivalkam. Ena izmed točk je tudi točka na sončne celice.

Več