wiki:Tocke/TovarnaRog
Last modified 8 years ago Last modified on 07/26/10 16:52:56

Tovarna Rog

Prostori tovarne Rog na Trubarjevi 72 so pokriti z več točkami wlan ljubljana omrežja s čimer se omogoča dostop do wlan ljubljana omrežja začasnim uporabnikom in uporabnicam prostorov ter okoliškim prebivalcem in prebivalkam. Ena izmed točk je tudi točka na sončne celice.

Več